เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.ิ2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง


วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.ิ2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25