เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย นายอภินันท์ พินิจพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำสวนผัก


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย นายอภินันท์ พินิจพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำสวนผัก
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25