เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการฯ ตรวจและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ในการทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าป่าช้าจีน


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการฯ ตรวจและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ในการทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าป่าช้าจีน
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16