เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนโนนหมัน ตรวจสอบการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อตรวจรับการก่อสร้าง


วันที่ 17 มิ.ย. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วย ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนโนนหมัน ตรวจสอบการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อตรวจรับการก่อสร้าง
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25