เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เริ่มดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ชุมชนโนนหมัน


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เริ่มดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ชุมชนโนนหมัน
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-16