เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมท่านเลขาฯไพโรจน์ เข้าตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานพื้นที่การก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของนางบุญเลี้ยง กมลกลาง ชุมชนโนนหมัน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลโนนส


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมท่านเลขาฯไพโรจน์ เข้าตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานพื้นที่การก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของนางบุญเลี้ยง กมลกลาง ชุมชนโนนหมัน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นผู้ปฎิบัติงาน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25