เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรมในโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565.


กิจกรรมในโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565.....ท่านนายกฯอมรรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในทุกชุมชนและส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเริ่มมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจชุมชนและส่วนราชการ

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25