เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ทำแนวคันดินริมฝั่งลำเชียงไกรเพื่อป้องกันมิให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าชุมชนสวนผักใต้


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ท่านเลขาฯไพโรจน์ สมาชิกสภาฯ นำเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมอุปกรณ์ทำแนวคันดินริมฝั่งลำเชียงไกรเพื่อป้องกันมิให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าชุมชนสวนผักใต้บริเวณสะพานข้ามลำเชียงไกร สะพานดำ

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-25