เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565 โดยงานส่งเสริมคุณภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565 โดยงานส่งเสริมคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ ......ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้มีความสามารถ ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 3 (เนื้อเยื่อ)

2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03