เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล 1,2,3, เดินทางเข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาล ท่านรองนายกฯชัชฎา ท่านเลขาฯไพโรจน์ ท่านปลัดเทศบาล ให้กำลังใจกับคณะครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ที่ควบคุมการเดินทางจัดกิจกรรม

2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03