เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของเทศบาลตำบลโนนสูง น้อมถวายในโอกาสวันเฉลิมฯ 28 กรกฎาคม 2565


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของเทศบาลตำบลโนนสูง น้อมถวายในโอกาสวันเฉลิมฯ 28 กรกฎาคม 2565 ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดขยะรอบๆสระวัดร้าง ชุมชนบ้านเพิ่ม...นำโดยท่านนายกฯอมรรัตน์ ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และจิตอาสา วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2565
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03