เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การประชุมเรื่องผังเมืองรวมโนนสูง


การประชุมเรื่องผังเมืองรวมโนนสูง ในสาระสำคัญตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้จากนักวิชาการกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการร่วมโดยท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ท่านปลัดเทศบาล คุณชำนาญ มุ่งยุทธกลาง กับผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นอำเภอโนนสูงและส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03