เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 อาคารป้องกันฯ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565….ท่านรองฯธันยพัฒน์ เป็นประธานการจัดอบรม ท่านรองปลัดเทศบาลกล่าวรายงานการจัดอบรม ร่วมด้วย ผอ กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ประธานชุมชน กรรมการชุมชน

2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03