เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมด้วยท่านเลขาไพโรจน์ สวามีชัย ท่านชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ตั้งเสาบ้านคุณตาดำชุมชนโนนหมัน


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมด้วยท่านเลขาไพโรจน์ สวามีชัย ท่านชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ตั้งเสาบ้านคุณตาดำชุมชนโนนหมัน
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03