เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ี และท่านเลขาฯไพโรจน์ สวามีชัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ี และท่านเลขาฯไพโรจน์ สวามีชัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03