เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565


วันที่ 11 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูงจัดโครงการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยท่านสมพงษ์  หอมสนิท นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำสวนผัก ชุมชนสวนผัก เทศบาลตำบลโนนสูง

2022-12-02
2022-11-29
2022-10-21
2022-10-18
2022-10-07
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12