เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายเกษตรที่ชำรุดยาวถึงสุดเขตเทศบาล โดยซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน


วันที่ 31 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายเกษตรที่ชำรุดยาวถึงสุดเขตเทศบาล โดยซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน
2022-12-02
2022-11-29
2022-10-21
2022-10-18
2022-10-07
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12