เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายเกษตรที่ชำรุดยาวถึงสุดเขตเทศบาล โดยซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน


วันที่ 31 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายเกษตรที่ชำรุดยาวถึงสุดเขตเทศบาล โดยซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-26
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09