เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลตำบลโนนสูง


อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาภัย บริการ รับปัญหาและแก้ไขแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารโดมสำนักงานเทศบาล อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ส่วนงานเทศบาล หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ทั่เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การออกสำรวจ การให้การช่วยเหลือและการบริการทั่วไปกับผู้ประสบอุทกภัย

2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-16