เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล นำโดยนายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล นางสาวโชฒนา พงษ์สุวรรณ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ หัวหน้างานเทศกิจ งานนิติการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังจุดจำหน่ายสินค้า ถนนเทศบาลซอย 1 ตลาดศาลเจ้า เพื่อชี้แจง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตลาดเช้า และตลาดเย็น ตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้ว

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22