เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ที่ได้จัดตั้งท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองชนิดหนึ่งขึ้น  ในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันกำเนิดท้องถิ่นไทย...

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22