เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566


วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูง จัดกิจกรรมตามโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นที่ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) ..... นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนสูง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับวิดีโอ คอนเฟอร์เรนท์ระบบซูมจากส่วนกลาง คณะผู้บริหารเทศบาลนำโดยนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมคณะฯและเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดพร้อมส่วนกลาง เป็นการให้บริการเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัข แมว มารับบริการตามโครงการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ถัดไปเป็นกิจกรรม คิคออฟ ปล่อยแถวอาสาสมัครเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินการตามโครงการฯ จนเสร็จสิ้นภารกิจ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22