เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันยาเสพติดโลกเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  ในปี 2561 จัดเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22