เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ลงนามถวายพระพร บันทึกภาพกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง


วันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง โดยการนำของนางสาวชัชฏา เต็มปีติกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานครูเทศบาล หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพร บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง........ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22