เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ........ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอโนนสูง ประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กล่าวกิจกรรม วัตถุประสงค์ในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา (โรงยิม) คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานจากภายนอกเข้าร่วมด้วย จาก โรงพยาบาลโนนสูง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครมูลนิธิฯ ตลอดจนผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน การแสดงของเด็กและเยาวชน กับของแจก ของรางวัล ของขวัญ ของเล่นสนุกสนาน บริการอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม จนเสร็จสิ้นภารกิจ

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22