เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหอนาฬิกา สถานีรถไฟโนนสูง


วันอังคารที่่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.45 น. เทศบาลตำบลโนนสูงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหอนาฬิกา สถานีรถไฟโนนสูง  ท่านนายอำเภอโนนสูง ประธานพิธีเปิดศูนย์ รับคำกล่าวจากนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรี ร่วมด้วย รองนายกฯ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสูง โรงพยาบาลโนนสูง เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานกอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลโนนสูง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการตัวแทนชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14