เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง โดยมี นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-28
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14