เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดระยะเวลา สถานที่ที่จะเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

 เทศบาลตำบลโนนสูง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ เพื่อเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

กำหนดระยะเวลา สถานที่ที่จะเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ