เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ