เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเย็น)

    รายละเอียดข่าว

   เทศบาลตำบลโนนสูง อำโนนสูง ข้าราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง    เอกสารประกอบ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเย็น)
 
DSC_0032
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ