เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

   เทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดจัดการประชุมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยการประชุมดังกล่าวจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง    เอกสารประกอบ การประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
DSC_0738
DSC_0730
DSC_0749
DSC_0753
DSC_0755
DSC_0744
DSC_0746
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ