เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมการจัดกิจกรรมลอยกระทง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล ประธานชุมชน เจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาล ได้กำหนดการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อประชุมและปรึกษาแนวทางในการดำเนินการจัดโครงการ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง    เอกสารประกอบ

การประชุมการจัดกิจกรรมลอยกระทง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ