เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสูงขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของกรมธนารักษ์ ให้กับประชาชนทราบ ประกอบด้วย ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อัตราภาษี บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงนำมาใช้เป็นราคาประเมินของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์    เอกสารประกอบ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ