เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การผลิตสื่อด้วยการประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงตามสาย ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง การปรับตัวช่วงสถานการณ์ โควืด 19

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสูงใช้การประชาสันพันธ์ด้วยระบบเสียงตามสาย ทุกช่วงเวลา เช้า 08.00 น.ถึง 08.45 น. ช่วงเที่ยง 12.00 - 12.45 น.  ช่วงเย็น 16.30-17.30 น. ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ ครอบคลุมการรับฟัง ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาล     เอกสารประกอบ การผลิตสื่อด้วยการประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงตามสาย ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง การปรับตัวช่วงสถานการณ์ โควืด 19
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ