เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 7 /2563 เทศบาลตำบลโนนสูง


เทศบาลตำบลโนนสูง จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 ในปี 2563 ประธานพิธีเปิดท่าน สมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอโนนสูง ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ แลพเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 - 24  กรกฎาคม 2563 ที่อาคารงานป้องกันฯ

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-15