เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
  การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
  มอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยสดใส กายใจเบิกบาน ประจำปี 2567
  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567
  โครงการวัยใสใส่ใจพันวัน
  ต้อนรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง
  มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง
  มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ชุมชนสวนผัก

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign