เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการปลอดภัยทางถนน อำเภอโนนสูง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567
  เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร/จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
  พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เทศบาลตำบลโนนสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
  ประชุมการเตรียมงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
  ร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน 2567 พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign