เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สปสช. เทศบาลตำบลโนนสูง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]344
2 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]347
3 แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนฯ อบต./เทศตำบลโนนสูง อำเภอดนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]375
4 รายละเอียดงบประมาณประจำปี2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(L6921)ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนมิถุนายน 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]419