เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ [ 12 มี.ค. 2567 ]20
3 เทศบาลตำบลโนนสูง ขอเชิญชมและร่วมเชียร์ในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะโนนนา [ 1 มี.ค. 2567 ]11
4 ประชาสัมพันธ์จากจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ทำบุญเมืองนครราชสีมา สร้างบุญใหญ่ ฉลอง 556 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 06.00 - 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ย่าโม [ 19 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]110
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ม.ค. 2567 ]21
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน [ 26 ม.ค. 2567 ]136
8 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนสูง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]19
9 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]26
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]175
11 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ [ 30 พ.ย. 2566 ]18
12 ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลุยน้ำย่ำดินโคลน ระวังโรคเมลิออยด์ [ 15 พ.ย. 2566 ]23
13 ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคฉี่หนู [ 15 พ.ย. 2566 ]22
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มเติม [ 15 พ.ย. 2566 ]54
15 เทศบาลตำบลโนนสูง ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะสระหนองกลด [ 30 ต.ค. 2566 ]65
16 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลโนนสูง [ 30 ต.ค. 2566 ]44
17 ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนในการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2566 ]48
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 12 ต.ค. 2566 ]44
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]56
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเทศบาล (ประเภทโต๊ะขายสินค้า) รอบ 2 [ 6 ต.ค. 2566 ]61
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 ต.ค. 2566 ]42
22 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Deverlopment Goals (SDGs) ในระดับท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2566 ]51
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 22 ก.ย. 2566 ]43
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเทศบาล (ประเภทโต๊ะขายสินค้า) [ 20 ก.ย. 2566 ]49
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]59
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 12 ก.ย. 2566 ]49
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประชุมประชาคมตำบลโนนสูง [ 7 ก.ย. 2566 ]65
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการของสำนักปลัดเทศบาลวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2566 ]132
29 เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า ปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]45
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.ค. 2566 ]67
31 ประกาศนโยบาย-มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 12 ก.ค. 2566 ]58
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศาลตาปู่ [ 11 ก.ค. 2566 ]57
33 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ [ 10 ก.ค. 2566 ]55
34 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 23 มิ.ย. 2566 ]135
35 26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 22 มิ.ย. 2566 ]60
36 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องการคลอดก่อนกำหนด [ 7 มิ.ย. 2566 ]63
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 18 พ.ค. 2566 ]106
38 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระหนองกลด [ 5 เม.ย. 2566 ]132
39 กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและออกประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 21 มี.ค. 2566 ]63
40 การวิ่งคบไฟ 4 มุมเมือง ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11