เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ