เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล [ 20 มี.ค. 2566 ]61
2 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]64
3 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 17 มี.ค. 2566 ]63
4 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2565-2566)ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]158
5 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อยู่ในระดับดีเด่น [ 5 พ.ค. 2564 ]340
6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]334
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]388
8 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2563 ]401
9 หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดีบ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 พ.ย. 2562 ]348
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 523/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี (2561-2563)แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]351
11 รายละเอียดแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 24 ส.ค. 2561 ]373
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 405/2561เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล3ปี(2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]344
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2560 เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานงานเทศบาล3ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563)ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2560 ]347