เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุหลักสูตนการทำขนมไทย


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมขึ้นที่อาคารผู้สูงอายุ โรงยิมเทศบาลฯ ผู้ร่วมกิจกรรมโดยท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ และคณะวิทยาการจากสถาบันฝีมือแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูง 

KUBET

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28