เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง จัดเตรียมปรับปรุงสวนโนนนา(โรงยิม)


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านปฏินันท์ ทวีศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าเทศบาลตำบลโนนสูง จัดเตรียมและปรับปรุง อาคารพลังไพบูลย์ สวนสาธารณะโนนนา ตำบลโนนสูง ที่ใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอโนนสูง ดำเนินการให้ช่างไฟติดตั้งหลอดไฟ และไฟรอบนอกอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงห้องน้ำ และนำเสื่อน้ำมันปูพื้นอาคารเพื่อความสวยงาม ในวันอังคารที่ 27 ก.ค. 2564

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-15