เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ติดตั้งฉากั้นและจัดวางโครงที่ทำจากท่อพีวิซี


 

ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง ติดตั้งฉากกั้นและจัดวางโครงที่ทำจากท่อพีวิซีเพื่อความเป็นสัดส่วนให้กับผู้ที่มารักษาด้วยโรคโควิด-19 และติดตั้งหลอดไฟเพื่อเพิ่มความสว่าง ภายในอาคารพลังไพบูลย์ สวนสาธารณะโนนนา วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

  

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28