เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ส่งมอบพื้นที่ ศูนย์ CI ให้กับ โรงพยาบาลโนนสูง


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านจีรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ รองประธานสภาเทศบาล ท่านปฏินันท์ ทวีศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลทต.โนนสูง ได้ส่งมอบพื้นที่ ศูนย์ CI. ตำบลโนนสูง ให้กับทาง โรงพยาบาลโนนสูง เพื่อรับผู้ที่ได้รับการรักษาแล้ว เข้าสู่ ศูนย์ CI. ตำบลโนนสูง เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม เบื้องต้น จำนวน 25 ราย และจะทะยอยรับเข้ามาอีกเรื่อยๆ และทาง เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดหาห้องน้ำเพิ่มอีก จำนวน 8 ห้อง โดยได้ประสานกับการรถไฟเพื่อขอยืมใช้ห้องน้ำเคลื่อนที่มา และได้รับการอนุเคราะห์ จากทางรถไฟให้ยืม และ ให้รถขนย้ายให้ด้วย เพื่อมาติดตั้งเพิ่มที่ศูนย์ CI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์CI.แห่งนี้เบื้องต้น สามารถรับได้ จำนวน 80 เตียง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28