เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนเส้นตะโกงอ


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างถนนเส้นตะโกงอ โดยทางผู้รับจ้างได้ลงงานไหล่ทางหินคลุก
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01