เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่บริการน้ำ ณ โรงเรียนเทศบาล 2


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พร้อมรถน้ำเพื่อบริการน้ำใช้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 เนื่องจากปั๊มน้ำที่โรงเรียนเสียจึงบรรเทาความเดือนร้อนให้กับครูและนักเรียนในเบื้องต้น
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01