เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เชื่อมสายของเสียงตามสายบริเวณหลังสามแยกประปาโนนสูง และบริเวณสามแยกแสงขาน


วันที่ 26 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เชื่อมสายของเสียงตามสายบริเวณหลังสามแยกประปาโนนสูง และบริเวณสามแยกแสงขาน เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางเทศบาลได้ทั่วถึง
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01