เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่่ตัดต้นไม้ระสายไฟ บริเวณซอยข้าง ตรอ. ชุมชนบ้านเพิ่ม และ รดน้ำทุ่งทานตะวันหน้าวัดโนนหมัน


วันที่ 28 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่่ตัดต้นไม้ระสายไฟ บริเวณซอยข้าง ตรอ. ชุมชนบ้านเพิ่ม และ รดน้ำทุ่งทานตะวันหน้าวัดโนนหมัน
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01