เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมกับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง มอบผ้าห่มกันหนาวจากไทยเบฟเวอเรจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลและตำบลต่าง ๆ ณ อำเภอโนนสูง


วันที่ 28 ม.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ร่วมกับ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง มอบผ้าห่มกันหนาวจากไทยเบฟเวอเรจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลและตำบลต่าง ๆ ณ อำเภอโนนสูง
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01