เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ทาสีทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรี


วันที่ 1 ก.พ. 2565 ท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ทาสีทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01