เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ และนายอภินันท์ พินิจพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การซ่อมแซมถนนหน้าโรงพยาบาลโนนสูง และตรวจสอบถนนบริเวณที่เคยถูกน้ำท่วมบริเวณสวนผักเหนือ


วันที่ 2 ก.พ. 2565 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ และนายอภินันท์ พินิจพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การซ่อมแซมถนนหน้าโรงพยาบาลโนนสูง และตรวจสอบถนนบริเวณที่เคยถูกน้ำท่วมบริเวณสวนผักเหนือ
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01